mainlogo

SÖK PRODUKTER

fb_logo
Varumärken

Kundtjänst

E-post

support@sjosport.se

Telefon

031-13 82 46

Företagsnamn

Sjösport AB

Adress

Norra Allégatan 5
41301 Göteborg, Sverige

Organisationsnummer

556283-5388

Köpvillkor

Priser och betalning

Priserna på hemsidan uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning.

Försäljning sker mot kortbetalning, samt i tillämpliga fall mot fakturabetalning eller delbetalning i samarbete med Resurs Bank.
Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.
Väljer du att hämta din vara i butik, sker betalningen i butiken.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar efter det att du hämtat varan från uthämtningsstället.

En returanmälan gör du genom att maila oss. Ange ordernummer och dina kontaktuppgifter. Om varan inte är i väsentligen oförändrat skick i sin originalförpackning gör vi ett värdeminskningsavdrag. Returfrakten betalas av kunden.

Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur, och görs med det betalsätt du använt. Eventuellt värdeminskningsavdrag för returen regleras vid återbetalning. Fraktavgifter återbetalas ej.

Serviceärenden och garanti

Normalt gäller konsumentköplagens regler för varor sålda från oss. Vissa leverantörer kan lämna ytterligare garanti. Kontakta oss om du vill ha garantiinformation för en specifik produkt.

Ett service- eller garantiärende anmäler du genom att maila oss. Ange ordernummer och dina kontaktuppgifter samt beskriv ärendet. Skicka inte en vara utan att ha erhållit returuppgifter! Observeras att erhållande av returuppgifter ej är att likställa med godkänd retur.

Vi löser inte ut försändelser som sänts mot postförskott.

Varukorgen

Upp till höger på webbplatsen ser du kundvagnen, med en översikt över vad du handlat. Du kan ändra antal eller ta bort varor genom att klicka på "Kundvagnen". När du är nöjd med kundvagnens innehåll väljer du "Kassan". Om du vill avbryta din beställning kan du klicka på "Töm kundvagnen".

Kassan

Totalsumman för din beställning, inklusive fraktavgift och eventuella rabatter visas här. Här kontrollerar du att alla uppgifter stämmer och anger dina personuppgifter, leverans- och betalsätt. Giltig mailadress krävs. Slutligen klickar du på "Beställ" för att lägga din order.

Leveranser

Du kan välja mellan att hämta och betala i butik eller att få varan skickad. Varorna skickas med Posten eller DHL. Observera att vissa produkter med särskilda fraktbetingelser, t.ex. nödraketer eller långa åror, endast kan beställas på webbplatsen och hämtas i butik. Meddelande om detta visas för aktuell artikel.

När du lägger din order anges en uppskattad leveranstid till dig baserat på ditt postnummer. Har du angett ditt mobilnummer kommer du att få aviseringar för din försändelse via SMS.

Om varan skickas till dig debiteras frakt från 39 SEK inkl moms.

Kvitto

När du bekräftat köpet får du ett kvitto på skärmen. Skriv gärna ut kvittot eller notera ordernumret, för att kunna referera till det om du behöver kontakta oss. Vi skickar också en orderbekräftelse till din angivna mailadress.

Övrigt

För försäljning på hemsidan gäller Distansavtalslagen (2005:59) och Konsumentköplagen (1990:932). Vi följer alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

Läs mer under Försäljningsvillkor om du vill ha ytterligare information.


Försäljningsvillkor

Giltiga per 2012-10-01

Som konsument som handlar hos oss omfattas du av Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Följande försäljningsvillkor gäller för köp med betalning på hemsidan och hemleverans. Vid beställning på hemsidan med avhämtning och betalning i butik gäller gällande försäljningsvillkor.

Tillämplighet

Pris och Betalning

Priserna på hemsidan uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor. Frakt tillkommer.

Vi äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan oss och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Vi hanterar säkra betalningar i samarbete med PayEx. När du betalar med kort skickas kortuppgifterna krypterade via PayEx till respektive kortutställare. För din säkerhet sparar vi inte dina kortuppgifter i våra databaser. Vid misstanke om otillbörligt kortköp, stoppar banken betalningen. Det är därför viktigt att uppge korrekta uppgifter vid köp.

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen.

Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen äger vi rätt att korrigera sådant pris eller sådan information. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden anges vid orderläggning.

Leverans

Leverans sker med Posten eller DHL.

Vid orderläggning kommer vi att ange en uppskattad leveranstid baserat på ditt postnummer. Denna leveranstid är uppskattad och skall inte ses som ett leveranslöfte.

Försändelsen levereras till närmaste utlämningsställe. Mindre försändelser kan i vissa fall levereras i brev direkt till din adress.

Garanti

Normalt gäller konsumentköplagens regler för varor sålda från oss. Vissa leverantörer kan lämna ytterligare garanti, detta specificeras då i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av oss direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra dig och returnera din vara inom 14 dagar från det att du tog emot den. Om varan inte är i väsentligen oförändrat skick i sin originalförpackning gör vi ett värdeminskningsavdrag. Kunden står för returfrakten. Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta oss genom att maila. Vi ger dig då returuppgifter. Eventuellt värdeminskningsavdrag regleras vid återbetalning av köpesumman. Fraktavgifter återbetalas ej.

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera till oss inom skälig tid. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Ett service- eller garantiärende anmäler du genom att maila oss. Ange ordernummer och dina kontaktuppgifter samt beskriv ärendet. Skicka inte en vara utan att ha erhållit returuppgifter.
Observera att erhållande av returuppgifter ej är att likställa med godkänd retur. Varan bör tillställas oss inom 14 dagar från meddelandet av returuppgifter. Vi löser inte ut försändelser som sänts mot postförskott.

Returer bör återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i godkänt ytteremballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Vi kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.

Transportskada

Transportskada bör anmälas samma dag till oss, samt även till transportören. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till oss.

Ansvar för fel

Föreligger fel som vi ansvarar för, åtar vi oss att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för oss. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Vårt ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). Vi bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på hemsidan är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Vi förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Vi friskriver oss från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgängliga på denna server

Denna publikation tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Vi friskriver oss från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis. Vi förbehåller oss rätten till ändring av samtlig information, inklusive - men ej begränsat till - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Vi och/eller våra respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti. Vi ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådant dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.

Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från oss därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av oss. Delar av vår hemsida är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från vår webbsida får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från oss.

Länkar till tredje parts webbplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av oss och vi bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Vi tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från oss av aktuell webbplats.

Delbetalning
X